historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne edukacja samorząd Towarzystwo Przyjaciół osiedla Wołominka Sławka i Okolic Wołomin

Akt Erekcyjny 7-mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego w Wołominie
0 (0)

Nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego wołomińskiej szkole bierze swój początek w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. Miała być z kolei piątą szkołą powszechną. Powstał piękny „Projekt 7-mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego w Wołominie”. Wówczas w murach rozpoczętej budowy pozostawiono Akt Erekcyjny następującej treści:

„Roku Pańskiego tysiąc dziewięćset trzydziestego ósmego (1938), a w dwudziestym od wskrzeszenia Państwa Polskiego, w dzień niedzielny dziewiątego (9) października kiedy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej był Profesor Doktór – Ignacy Mościcki; Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Spraw Wewnętrznych – generał dywizji doktór Felicjan Sławoj Składkowski; Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – profesor doktór Wojciech Świętosławski; Wojewodą Warszawskim – Jerzy Paciorkowski; Kuratorem Okręgu Szkolnego – Wiktor Ambroziewicz; Starostą radzymińskim – Jan Strusiński, Burmistrzem Miasta Wołomina – Józef Cichecki; Ławnikami Zarządu Miejskiego – Julian Purzycki i Bronisław Zawadzki. Staraniem Rady i Zarządu Miejskiego przy pomocy Komitetu Budowy Szkoły Publicznej w mieście Wołominie w osobach: przewodniczący – Józef Cichecki; I wiceprzewodniczący – Stanisław Broszkowski, II wiceprzewodniczący – magister praw Edmund Kowalski, sekretarz – Mieczysław Winiarski, skarbnik – Jan Malik, członkowie komitetu: Jadwiga Markowska, Wacław Kulikowski, Aleksander Skrodzki i Bolesław Bohusz w zrealizowaniu inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wołominka w osobach: Prezesa magistra praw Edmunda Kowalskiego, członków Zarządu: Zygmunta Celińskiego, Melidy Erdmann, Józefa Madeja, Wiktora Sałabana, Aleksandra Skrodzkiego, Edmunda Wojtyńskiego, Edwarda Wyrzykowskiego, Marii Zaleskiej oraz obywateli dzielnicy Wołominka: Zofii Bamburskiej, Władysława Bandtke, Władysława Baranowskiego, Józefa Cicheckiego, profesora doktora Edmunda Erdmana, Aleksandra i Wiktorii małż. Fejge, Edwarda Hakiela, Anieli Jakubik, Piotra Kielaka, Stanisławy Koncewicz, Wacława Kulikowskiego, Władysława Lenarda, Tomasza Mazurka, Edwarda Protasewicza, Michała Strużewskiego, Walerii i Franciszka Tyszewskich, Stanisławy Wyrzykowskiej, Edmunda Wojakowskiego, inż. Jerzego Zaleskiego, Marii Dąbrowskiej. Został dokonany przez księdza Józefa Januszko – prefekta szkół powszechnych w Wołominie akt poświęcenia kamienia węgielnego rozpoczętej budowy gmachu szkoły publicznej w m. Wołominie przy ul. Przejazd róg ul. Lwowskiej według projektu budowniczego dyplomowanego Feliksa Sztompke, jako spełnienie ślubowania miejscowego społeczeństwa powziętego w chwili zgonu Wielkiego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, budowy tej szkoły Jego Imienia jako Pomnika dla pożytku dzisiejszego, przyszłych pokoleń i Chwały Ojczyzny. Ku wiecznej rzeczy pamiątce niniejszy akt erekcyjny przez obecnych podpisany, złożony został w fundamentach poświęconego gmachu”.

Na końcu znajdują się podpisy w/w osób, oraz m.in. nauczycieli: Piotra Rostkowskiego, Leonarda Küntzela; przewodniczącej Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Jana Łojko oraz Bolesława Chomicza z Komunalnej Kasy Oszczędności pow. warszawskiego.

Wybuch II wojny światowej i czas okupacji hitlerowskiej zniweczył pracę i zaangażowanie społeczności wołomińskiej. Postawione podpiwniczenie, parter i część pierwszego piętra uległy zniszczeniu. W 1954 r. materiał z rozbiórki przeniesiono na drugą stronę ulicy i rozpoczęto budowę szkoły. W 1957 r. oddano do użytku budynek, w którym uczyła się młodzież Liceum Ogólnokształcącego i dzieci Szkoły Podstawowej Nr 3.

Tygodnik Wieści Podwarszawskie
nr 12/2011

 1,494 odsłon,  1 odsłon dzisiaj

Oceń ten tekst
[Total: 0 Average: 0]

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.