Słownik geograficzny Królestwa Polskiego e

Jadów w “Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”

Jadów, os., przedtem mko, nad rz. Ossownicą, pow. radzymiński, gm. i par. Jadów , o 7 w. od Łochowa. Posiada kościół par. murowany, sąd gminny okr. II, urząd gminny, szkołę początkową. Tutejszy kościół par. założony został w 1473 r. przez ks. mazowieckiego Kazimierza. Dzisiejszy zbudowany był po pożarze dawniejszego w 1768. Obecnie buduje się nowy murowany kościół. J. należy do dóbr hr. Zamojskich, którzy założyli tu w r. 1823 fabryki sukna, papieru i perkalików a jednocześnie wystarali się o podniesienie J . do rzędu miast. Po 1831 r. upadły jednak te fabryki. Około 1861 r. istniały tu fabryki wyrobów miedzianych, bawełnianych, płótna i tałesów, małych jednak rozmiarów. W 1827 r. było tu 54 i 437 mk.; w 1861 r. liczono 58 dm. (11 murow.) i 847 mk. (367 żydów). Par. J . dek. radzymińskiego, daw. stanisławowskiego, ma 4578 dusz. Gmina J . należy do sądu gm. okr. II, st. poczt, w Łochowie, liczy 5199 mieszk. i 22816 mr. obszaru.

Niegrodowe starostwo jadowskie leżało w województwie mazowieckiem, w ziemi nurskiej. Podług lustracyi z r. 1660 powstało z dawniejszego starostwa różańskiego, przez odłączenie wsi: Jadowo, Borzymy, Zawieścichy, Wójty albo Zawady. W r. 1771 było w posiadaniu Jana Kuczyńskiego, który z niego opłacał kwarty złp. 1156 a liyberny złp. 162. Na sejmie warszawskim z r. 1773— 75 Stany Rzpltej nadały toż ststwo na 50 lat w emfiteutyczne posiadanie generałowi Malczewskiemu. Z powodu jednak sporu, wynikłego między Kuczyńskim a Malczewskim względem tego ststwa, sejm rzeczony, przez oddzielną konscytucyą, nakazał jego ostateczne zawyrokowanie w sądach asesorskich przed wszystkiemi sprawami dopełnić.

Dobra J .składają się z folwarków: J, Sulejów, Nowinki, Podłęż i Zawiszyn. Rozl. dominialna wy­nosi m. 17180, w tem lasu m. 12273, budowle ubezpieczone na rs. 42150. Osada Jadów osad 23, z gruntem m. 24; wś Jadów osad 21, z gr. 735; wś Wyględałów osad 4, z grun, m. 66; wś Podbale osad 16, z grun. m. 387: wś Ja­worowa osad 3, z grun. m. 79: wś Podrayszadłów osad 14, z gruntem m. 209; wś Zawiszyn osad 33, z gruntem m. 592; wś Laski osad 2, z gruntem m. 31; wś Choszczowa osad 6, z gruntem m. 82; wś Ołdaków osad 8, z gruntem m. 108; wś Balcerów osad 7, z gruntem m. 140; wś Wólka Sulejowska osad 14, z gruntem m. 277; wś Skuszew osad 39, z gruntem m. 631; wś Nowinki osad 22, z gruntem m. 241; wś Owsianka osad 2, z gruntem m. 120; wś Sitne osad 51, z gruntem m. 857; wś Sulejów osad 39, z gruntem m. 575; wś Łubie osad 2, z grun. m. 29; wś Lasków osada 1, z gruntem m. 20; wś Białków osad 10, z gruntem m. 146; wieś Malcowizna osad 5, z gruntem m. 66; wś Olszyna osad 16, z gruntem m. 243: wś Tryców osad 8, z gruntem m. 117; wś Urla osad 7, z gruntem m. 209; wś Starowola osad 33, z grun. m. 614: wś Zastanowizna osad 5, z gruntem m. 92; wś Dembor osad 10, z gruntem m. 186; wś Myszadły osad 55, z gruntem m. 923; w ś Wójtów osad 16, z gruntem m. 440; wś Chaty osad 6, z gruntem m. 111; wś Krawcowizna osad 28, z gruntem m. 702; wś Fidest osad 7, z gruntem m. 138; wś Kurów osad 13, z gruntem m. 127; wś Wymysłów osad 7, z gruntem m. 64; wieś Pentczyzna osad 4, z gruntem m. 62; wś Wilczochów osad 5, z gruntem m. 81; wś Niedźwiednik osad 4, z gruntem m. 56; wś Sitnianki osad 3, z gruntem m. 50; wieś Bale osad 6, z gruntem m. 116; wś Podgać osad 4, z gruntem m. 60; wś Grabszczyzna osad 9, z gruntem m. 134; wś Gwizdały osad 47, z grun. m. 738; wieś Nadkole osad 13, z gruntem m. 280; wś Czaplowizna osad 5, z gruntem m. 81; wś Brzuzy osad 47, z gruntem m. 540.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
T. 3, [H-Kępy]
1882

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.