historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne edukacja samorząd Towarzystwo Przyjaciół osiedla Wołominka Sławka i Okolic Wołomin wycinki

Odezwa Towarzystwa w sprawie budowy szkoły
0 (0)

Towarzystwo Przyjaciół Osiedli
Wołominka, Sławka i Okolic
w Wołominie, ul. Trakt Warszawski 9.

OBYWATELKI I OBYWATELE WOŁOMINKA I OKOLIC!

Po długim letargu dzielnicy Wołominek nastała dla niej “chwila osobliwa”.

Na zebraniu ogólnem Towarzystwa Przyjaciół Wołominka w dn. 21.VI.36 r. Burmistrz m. Wołomina p. Józef Cichecki oznajmił, że Zarząd Miejski – dowiedziawszy się o podjętej przez Towarzystwo inicjatywie zakupienia placu na szkołę – uchwalił przystąpić do budowy gmachu 7-mio klasowej szkoły powszechnej na Wołominku. Pozatem zamierzone też jest w przyszłości utworzenie na Wołominku gimnazjum lub średniej szkoły zawodowej.

Budowa szkoły powszechnej byłaby przeprowadzona przy pomocy finansowej Funduszu Pracy i T-wa Popierania Budowy Szkół Powszechnych.

Dążeniem Zarządu Miejskiego jest rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku, jeżelibyśmy w stosunkowo krótkim czasie dali na ten cel odpowiedni plac (pod budynek, ogród i boisko szkolne).

W razie niedostarczenia miastu palcu, budowa szkoły w naszej dzielnicy uległaby odroczeniu na czas nieokreślony.

Niema między nami – właścicielami nieruchomości i mieszkańcami Wołominka – nikogo, ktoby nie uznał olbrzymiego znaczenia, jakie będzie miało dla nas powstanie nowoczesnej, odpowiadającej wszelkim wymaganiom, szkoły na naszym terenie: nasze dzieci nie będą musiały chodzić do odległych szkół i przebywać w ciasnocie, w warunkach niehigienicznych, nie będą musiały jeździć do szkół do Warszawy. Nasza dzielnica, obejmująca 400 placów o obszarze 300 mórg (170 hektarów), mająca wszelkie warunki do przeobrażenia się w miasto ogród, zacznie się szybko rozwijać, przyczem będzie zwrócona uwaga na racjonalną zabudowę, popyt na mieszkania wzrośnie, potrzeba sklepów i warsztatów rzemieślniczych się wzmoże, bezpieczeństwo publiczne się zwiększy przez stałą ochronę policyjną. Zarząd Miejski podejmie przeprowadzenie chodników, oświetlenia i zadrzewienia ulic. Temu wszystkiemu będzie dany początek już w najbliższym czasie, jeżeli zaraz ofiarujemy plac na szkołę. Do tego potrzeba tylko, żebyśmy niezwłocznie złożyli na kupno placu conajmniej po 25 zł od każdego właściciela nieruchomości. Ci, którzy mogą i zechcą, dadzą więcej; ci, którzy rzeczywiście nie byliby w możności wpłacić całej kwoty odrazu, wejdą w porozumienie z Komisją Budowy Gmachu Szkolnego na Wołominku, wyłonioną przez Towarzystwo Przyjaciół Wołominka, Sławka i okolic, co do rozłożenia tej kwoty na raty. Pożądane byłoby jednak wpłacanie jej w całości. Od innych osób zainteresowanych lub pragnących pomóc Towarzystwu w tej akcji, będą przyjmowane dowolne kwoty w zależności od uznania i możności ofiarodawców. Na wpłacone kwoty będą wydawane pokwitowania przez kalkę z kwitariuszy poświadczonych przez Zarząd Miejski.

Komisja wierzy, że nikt nie odmówi swego udziału w dokonaniu tak ważnego dzieła i poprze podjętą inicjatywę, nie dopuszczając w ten sposób do utracenia sposobności podniesienia miasta, a w szczególności dzielnicy Wołominek pod każdym względem, w przeświadczeniu, że druga taka sposobność się nie powtórzy. Spełnijmy więc wszyscy ten obywatelski czyn, złóżmy możliwie jak największe ofiary na tak doniosły cel, aby nikt z nas później nie żałował i nie uchodził w opinji publicznej za człowieka zacofanego lub takiego, który chciałby tylko korzystać z owoców starań i pracy innych, a temsamem nie zasługiwał na miano obywatela Odrodzonej Polski.

Po odbiór zaofiarowanych kwot do odnośnych adresatów zgłoszą się specjalnie upoważnione pisemnie przez Zarząd Towarzystwa osoby. Upoważnienia będą uwierzytelnione przez Burmistrza m. Wołomina. Wpłacone kwoty będą niezwłocznie przelewane na konto Komisji Budowy Szkoły w Komunalnej Kasie Oszczędności pow. Radzymińskiego.

Zezwolenia na publiczną zbiórkę finansową udzielił Pan Starosta Powiatowy w Radzyminie pismem z dnia 26.VI.1936 r. Nr BA. 14-17. O wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar społeczeństwo będzie powiadomione ogłoszeniem w “Kurjerze Warszawskim” i “Kurjerze Porannym”. Nazwiska ofiarodawców będą podane do wiadomości publicznej.

Podjecie i użycie złożonych kwot będzie uzależnione od uchwały ogólnego zebrania członków Towarzystwa, powziętej zgodnie ze statutem i w porozumieniu z Burmistrzem.

KOMISJA BUDOWY 7-kl. SZKOŁY POWSZECHNEJ NA WOŁOMINKU
ZARZĄD T-WA PRZYJACIÓŁ OSIEDLI WOŁOMINKA, SŁAWKA I OKOLIC:

Mgr Edmund Kowalski, Inżynierowa Marja Zaleska, Edward Wyrzykowski, Aleksander Skrodzki, Zygmunt Celiński, Edmund Wojtyński, Wiktor Sałaban, D-r Melida Erdman, Budowniczy Józef Madej.

Członkowie Komisji: Zofja Bamburska, Władysława Bandtke, Władysław Bednarski, Burmistrz Józef Cichecki, Prof. Dr Edmund Erdman, Aleksandra Fajge, Bolesław Goliński, Edward Hakiel, Władysław Hertel, Aniela Jakubik, Marja Kalinowska, Romuald Kamiński, Piotr Kielak, Stanisława Kuncewicz, Tomasz Mazurek, Helena Miłkowska, Irena Otowska, Zofja Piotrowska, Edward Protasewicz, Zofja Romanowa, Władysława Sałaban, Stanisław Wacławski, Stefan Witowski, Inż. Jerzy Zaleski.

 727 odsłon,  1 odsłon dzisiaj

Oceń ten tekst
[Total: 0 Average: 0]

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.