Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie

OSP – historia do 1939 roku

Z przekazów ustnych wiemy, iż na terenie Wołomina funkcjonowała wyspecjalizowana jednostka do gaszenia pożarów pod nazwą Ochotniczo-Królewska Straż Pożarna. W 1908 roku kilku obywateli ówczesnej wsi Wołomin wystąpiło z inicjatywą założenia w Wołominie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zamiar ten zrealizowali m. in. inż. Henryk Wojciechowski – pierwszy prezes OSP, Gustaw Heine – pierwszy naczelnik OSP oraz panowie: Kwapiszewscy, Lasota, Pokrzywaniecki, Sarnacki, Połonecki, Ciuk i Szymański, tworząc zarazem pierwszy skład Zarządu OSP. Prezes, inż. Wojciechowski ofiarował aktem notarialnym plac o powierzchni 6.000 m kw., na którym wybudowano drewnianą szopę służącą za strażnicę OSP. Ofiarowany plac znajdujący się obecnie w centrum Wołomina, służył do różnych celów – m. in. zorganizowano tam pierwszy rynek, który był jedynym źródłem dochodów OSP. Z wpływów pochodzących za tzw. “placowe” zgromadzono środki finansowe na budowę murowanej strażnicy. Z pierwszych wpływów zebranych za placowe na targowisku zakupiono niezbędny sprzęt w tym: 1 sikawkę (używaną), 6 beczkowozów drewnianych, 2 bosaki oraz ekwipunek dla strażaków tj. drelichowe mundury, hełmy, pasy i topory.

W niedługim czasie Straż zorganizowała własną orkiestrę, zakupując 18 instrumentów, ufundowała pierwszy sztandar, który wówczas spełniał funkcję patriotyczną. Nastąpił dynamiczny rozwój OSP, który trwał do rozpoczęcia pierwszej wojny światowej. Wybuch wojny częściowo zahamował prace organizacyjne ponieważ, część druhów wzięła udział w działaniach wojennych. W okresie międzywojennym Straż Wołomińska rozwijała się coraz pomyślniej, zarówno pod względem wyszkolenia, stanu osobowego drużyny oraz wyposażenia w sprzęt bojowy.

W roku 1925 uroczyście obchodzono 20-lecie działalności OSP w Wołominie. Z tej okazji wybudowano wspinalnię ćwiczebną ułatwiającą szkolenie i sprawność bojową strażaków. W dniu 26 stycznia 1930 r. w konkursie Orkiestr Robotniczych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Orkiestr Robotniczych (Oddział Warszawski) OSP Wołomin zajęła pierwsze miejsce i otrzymała medal. W latach 30-tych został zakupiony pierwszy upragniony samochód oraz motopompa Silesja i 150 mb. węża gumowego.

Skład Zarządu z tego okresu to: Bronisław Lipski – prezes Zarządu, Tadeusz Ostojski – naczelnik, Stanisław Balikiewicz – sekretarz, Józef Szulich – gospodarz, Feliks Koprowicz – skarbnik, Julian Moszkowski – członek Zarządu, Władysław Wydmański – członek Zarządu.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r. jednostka OSP Wołomin liczyła 60 członków. Wyposażenie jednostki było następujące: 1 autopogotowie, 1 motopompa, 2 sikawki konne, 1 wóz rekwizytowy konny, komplet drabin i sprzęt burzący, 300 mb. węża tłoczonego oraz 24 instrumenty muzyczne.

Zbigniew Wilczyński: Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie w latach 1908-1939, Wołomin 1996, Maszynopis w zbiorach Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.