Uroczystości w Ossowie

Rocznica bitwy pod Ossowem święcona będzie wyjątkowo podniośle, a mianowicie: w dniu 14 sierpnia odbędzie się uroczyste wprowadzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do kapliczki nowowzniesionej […]

Strajk piekarski w Wołominie

Ciekawe stanowisko zajęli pp. właściciele piekarń, którzy tak mało interesują się przejawami życia współczesnego, że zachowali średniowieczne niemal pojęcia o życiu człowieka-robotnika; nic więc dziwnego, że żądanie m. in. ograniczenia długości dnia pracy w myśl Ustawy do 8-miu godzin, wydaje się pp. właścicielom niemożliwością.

Pożar w Kobyłkach pod Wołominem

Dziwne było zachowanie się miejscowej lud­ności, która widząc szerzącą się gwałtownie pożogę, w każ­dej chwili zagrażającą ich mieniu nie chciała nieść straży po­ mocy. Dopiero policja opornych zmobilizowała, zmuszając ich do pracy.