Stanislaw Kielak e

Stanisław Kielak – wójt, poseł, marszałek Sejmu

To jedna z najwybitniejszych postaci historycznych związanych z okolicami Tłuszcza. Warto przypomnieć, kim był ten ambitny polityk, a nade wszystko niestrudzony chłopski działacz.

Stanisław Kielak przyszedł na świat w 1885 roku w wielodzietnej rodzinie Tomasza i Franciszki. Ojciec przyszłego posła pochodził z pobliskiego Chrzęsnego lecz jako robotnik kolejowy przez wiele lat pracował i mieszkał w Jasienicy. Tutaj na świat przyszło pięcioro z pośród trzynaściorga jego dzieci. Wśród nich Stanisław. Najstarszy z rodzeństwa – Jan, stał się dzięki swemu zaangażowaniu w sprawy publiczne jedną z czołowych postaci rodzącego się ruchu chłopskiego w Królestwie Polskim. To właśnie Jan był jednym z przywódców nielegalnego Tajnego Związku Młodej Polski Ludowej oraz został redaktorem naczelnym „Siewby” – organu ludu polskiego. Była to gazeta na tamte czasy niezwykła. Pisana przez i dla chłopów. Niestety wydawnictwo zostało po kilkunastu miesiącach zamknięte przez władze carskie w 1908 roku. Dzieło „Siewby” było jednak kontynuowane. Kilkunastu młodych chłopów z okolicy Tłuszcza działało dalej.

Ku Niepodległej

Stanisław będąc zaledwie dwudziestolatkiem zaangażował się w ruch niepodległościowy oraz ruch chłopski. Po zamknięciu „Siewby” walczył dalej, o język polski w urzędach i szkołach. Później w dobie Wielkiej Wojny włączył się w budowę reorganizowanego przez Niemców lokalnego samorządu. Był jednocześnie konspiratorem tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, organizacji podległej Józefowi Piłsudskiemu. W czasie przełomowych listopadowych dni 1918 roku Kielak uczestniczył w akcji rozbrajania niemieckich żandarmów, stacjonujących w Tłuszczu. W listopadzie 1918 roku zebranie gminne w Tłuszczu postanowiło, że Stanisław Kielak będzie dalej sprawował godność wójta gminy powstałej zaledwie przed kilkunastoma miesiącami.

Najwyższe godności

W 1919 roku Stanisław Kielak został wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy. Do izby niższej był wybierany także w kolejnych kadencjach parlamentu (z przerwą w latach 1922-1927), aż do 1938 roku. Początkowo startował z list Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, od 1928 roku posłował, jako przedstawiciel Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem oraz Obozu Zjednoczenia Narodowego. Był znaczącym politykiem ludowym, ale też jednocześnie nigdy nie ukrywał sympatii do Józefa Piłsudskiego i jego obozu politycznego. W latach 1935-1938 piastował godność wicemarszałka Sejmu. Zawsze był gorącym orędownikiem spraw chłopskich. Pamiętał też o sprawach lokalnych. To dzięki niemu w latach 30-tych w Postoliskach wybudowano okazałą murowaną szkołę. Jeden z synów Stanisława – Tomasz wspominał że ojciec mocno przeżył klęskę 1939 roku „wyraźnie się postarzał, zamknął w sobie, prawie wcale się nie odzywał. Dla niego upadek niepodległej Polski był tragedią. Pamiętał dobrze czas zaborów, walkę o wolność a potem mozolne budowanie nowoczesnego państwa. To wszystko nagle przepadło”.

W lipcu 1940 roku Stanisław Kielak został zaaresztowany przez Niemców. 14 lipca wraz z innymi więźniami politycznymi został przewieziony pierwszym transportem do Oświęcimia. Tam też zmarł kilka miesięcy później. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Postoliskach. Pamięć o nim jest wciąż żywa. Był najwybitniejszym obywatelem gminy Tłuszcz w dobie dwudziestolecia międzywojennego. Chlubą szczególnie dla mieszkańców Chrzęsnego i Jasienicy.

22 Lutego 2019
goniec tłuszczański

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.