historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

edukacja I Wojna Światowa kronika wydarzeń rolnictwo Struga wycinki

Nowa uczelnia zawodowa

Rozwój ogrodnictwa jest palącą potrzebą naszego kraju i nietylko z powodu obecnych spustoszeń wojennych i zastoju gospodarczego, bo nawet w normalnych czasach Królestwo Polskie, według wiadomości urzędowych, sprowadzało z Cesarstwa Rosyjskiego i zagranicy za miljony rubli owoców, które mogłyby być wyprodukowane u nas nawet w nadmiarze z możnością wywozu. Tę gałąź pracy kobiety inteligentne powinny ująć w swoje ręce zwłaszcza po dworach wiejskich, gdzie zajęcia rolnicze i administracja prawie całkowicie pochłaniają czas mężczyzn. Z niemniejszym pożytkiem wiadomości ogrodnicze zużytkowane być mogą i w miejscowościach podmiejskich, dokąd przenosi się z miast coraz więcej rodzin wskutek drożyzny i niehygjenicznych warunków życia miejskiego.

kronika wydarzeń przed I Wojną Światową Radzymin rolnictwo wycinki

Zaraniarz i agitator

Ksiądz sam, pomimo najszczerszej chęci, nie mógł mnie usunąć; trzeba było zgody większości członków. No, i jak to było łatwe do przewidzenia – na 15 głosów (bo aż tylu jest w Kółku rolniczem w Radzyminie) nie miałem ani jednego za sobą. Sekretarz zwraca uwagę księdzu, żem dał rubla.
– To oddać – brzmi odpowiedź.
Pytam później tych panów: co przeciwko mnie mają? Odpowiedzieli, że nic, ale jakżeśmy się mogli sprzeciwić księdzu?

kronika wydarzeń przed I Wojną Światową Radzymin rolnictwo wycinki wydarzenia

Z powodu wystawy w Radzyminie

Przy lichej nawet z natury swej glebie, ale przy oświacie i uspołecznieniu ogółu, z powodu blizkości Warszawy, ludność tego powiatu mogłaby być naprawdę w dziesięcioro bogatszą, niż jest, i mogłaby być przykładem szlachetniejszego życia dla tysięcy wsi polskich. Ale tego wszystkiego niema tu, bo do zwykłych robigroszów grosze tylko przychodzą, a dobroczynne skutki oświaty obfitych owoców swych nie sprowadzają tu.