historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Wołomin wycinki wydarzenia

O.Z.N. w Warszawie organizuje hurtownię spółdzielczą

Staraniem prezydium oddziału O.Z.N. w Wołominie odbyło się w miejscowym kościele parafialnym uroczyste nabożeństwo, w którym wzięły udział szerokie rzesze okolicznej ludności, Miejscowy wikariusz wygłosił okolicznościowe kazanie, życząc oddziałowi O.Z.N. w Wołominie jak najpomyślniejszego rozwoju i zgrupowania pod swoimi sztandarami…